Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Avond vol Aandacht is een onderneming van Atelier Aandacht

Gevestigd bij de KvK onder nummer: 52147975

BTW nummer: NL105054690B01

Bank: NL88 TRIO 0 197 7999 81, t.n.v. Atelier Aandacht

Contactinformatie

Marije Oostindie

Telefoon: 0624620048

Email: info@avondvolaandacht.nl / info@atelieraandacht.nl

Adres: Bolkstraat 17-1, 1097 HD Amsterdam

Annuleringsvoorwaarden

Een Avond vol Aandacht valt onder ‘vrijetijdsbesteding’, wat betekent dat je altijd drie dagen bedenktijd hebt na het maken van een afspraak met mij (mondeling of schriftelijk). Je kan dus binnen 72 uur na het maken van de afspraak kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden, telefonisch of via email.

Hierna zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

> Als jullie onze afspraak annuleren binnen twee weken voorafgaand aan de geplande vol Avond vol Aandacht, dan breng ik jullie 50% van de prijs in rekening

> Bij annuleren (of verzetten) binnen 48 uur voorafgaand aan onze afspraak, betaal je altijd het volledige bedrag – ook als we een nieuwe datum plannen.

> Wil je tot aan twee weken voorafgaand aan onze geplande Avond vol Aandacht liever doorschuiven naar een andere datum, dan kan dat kosteloos – mits we binnen alle redelijkheid een nieuwe datum kunnen vinden die valt binnen een maand na de oorspronkelijke datum.

> Voor het verzetten van de datum binnen twee weken voorafgaand aan onze afspraak, bereken ik een fee van 50 euro. Dit is om om de kosten voor de huur van de ruimte te dekken, die ik gewoon zal moeten betalen.

Privacy

Ik ga zorgvuldig om met jullie gegevens en zal ze nooit aan derden geven. Ook wat gebeurt of wat jullie zeggen tijdens de Avonden vol Aandacht, zal ik nooit met naam en toenaam bespreken met anderen.